Raportări pensii private facultative

Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

 

Situaţia* valorii activului net la data de 12.07.2024

 

Denumire elementData curentaData precedentaDiferente
12.07.202405.07.2024%net
Valoare activ total255.072.663,31254.311.552,360,30761.110,95
Valoare activ net254.881.757,49254.191.610,320,27690.147,17
Valoare unitara a activului net**20,94105420,8749680,320,066086
Numar de unitati de fond**12.171.390,82650912.176.862,071409-0,04-5.471,244900

Istoricul valorii activului net 2024 (publicat 12.07.2024)

 

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2023

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2022

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2021

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2020

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2019
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2018

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2017

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2016

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2015

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2014

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2013

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2012
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru fondul de pensii facultative BRD Medio 2011

Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 lei

* Valorile se calculează în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile disponibile la ora 18:00 din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului, ora României şi sunt valabile pentru ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
** Valorile se calculează cu 6 zecimale.


  • Istoricul variaţiei valorii unităţii de fond

 

 

Sus