Aderarea la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Aderarea la un fond de pensii private obligatorii este o opţiune individuală, fiecare client îşi alege fondul la care doreşte să adere.


ADERARE PRIN TRANSFER LA BRD PENSII

APLICĂ


Ce presupune transferul la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD:

Semnarea  de către tine a actului individual de aderare la BRD Pensii, marcând opţiunea referitoare la transfer;
  • Notificarea administratorul fondului de pensii administrat privat de la care doreşti să te transferi.
    Formularul
    de notificare poate fi procurat şi prin descărcarea documentului de pe pagina de internet a ASF www.asf.ro.
    Notificarea va fi întocmită în două exemplare originale: una pentru tine şi una pentru administratorul de la care doreşti să te transferi.


 

Ce presupune subscrierea la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD:


  • Vizita la una din unităţile BRD - Groupe Société Générale, din întreaga ţară, unde agenţii de marketing iţi  vor oferi toate informaţiile de care ai nevoie;
  • Semnarea Actului individual de aderare în două exemplare (unul pentru tine  şi unul pentru administrator);
  • Furnizarea unei copii de BI/CI, cu semnătura ta.

 

Sus