tel verde 0800 803 803, *PENSII (*736744)

Pensia obligatorie preview

Vârsta pensionării vine, mai devreme sau mai târziu, pentru fiecare dintre noi. Pentru a ne putea bucura de linişte şi un trai decent la vârsta pensionării, este necesar să începem să ne pregătim încă de pe acum. Cu Pensia Privată Obligatorie BRD (pilon 2) îți poți suplimenta veniturile la pensie, asigurându-ți stabilitate financiară pe termen lung.


Creşterea numărului de pensionari și scăderea numărului de angajaţi ca urmare a reducerii natalităţii și a migrării forței de muncă în Occident, vor face ca la un moment dat pensia pe care statul o va oferi să nu mai fie suficientă. Plecând de la aceste premise a apărut nevoia de reformă a sistemului de pensii.


Pensia privată obligatorie (pilon 2)  face parte din sistemul multipilon care reglementează în prezent sistemul de pensii din România.


Acest sistem a fost realizat cu scopul de a suplimenta pensia acordată de sistemul public. Salariaţii cu vârsta de până la 35 de ani intră automat în sistemul pensiilor private obligatorii (pilon 2), în timp ce pentru angajaţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, participarea la pilonul 2 este opţională.

 

Sus