Despre contribuţii

 • Frecvenţa:
 • Contribuţiile se plătesc lunar, de către participant sau de către angajator, în contul fondului de pensii facultative BRD Pensii, specificat în Actul individual de aderare.

  • Modalităţi de plată:

   Contribuţia poate fi plătită direct de către participant sau poate fi reţinută şi virată de către angajator care îşi poate exprima opţiunea de a contribui şi el la fondul de pensii ales de cătreangajatul său.

   Mai mult...
  • Modificarea nivelului contribuţiei, suspendarea plăţii sau încetarea plăţii

   Se poate face oricând cu condiţia notificării prealabile a angajatorului şi a administratorului fondului de pensii facultative, respectiv BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii

   Private S.A. Mai mult...
  • Reluarea plăţii contributiilor
   Reluarea plăţii contribuţiei se face prin notificarea administratorului şi a angajatorului. Mai mult...
  • Schimbarea locului de muncă:

   Este necesară înştiinţarea noului angajator în legătură cu plata contribuţiilor şi punerea la

   dispoziţia acestuia a unei copii a actului individual de aderare. Mai mult...

Sus