Ce trebuie sa faceţi în caz de invaliditate sau deces

Paşi de urmat
  • În caz de invaliditate

    Dacă, potrivit legii, un participant la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio este încadrat în grad de invaliditate I/II, când se constatã pierderea totală a capacitãţii de muncã, acesta are dreptul

    să obţină contravaloarea activului personal net. Mai mult...
  • În caz de deces

    În cazul decesului unui participant la fond de pensii facultative BRD Medio, înainte de deschiderea dreptului la pensie, , activului personal net al participantului se plãteşte beneficiarilor, în condiţiile şi în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare şi prin actul de

    succesiune. Mai mult...


Formulare utile

 

Aspecte procedurale conforme cu prevederile legale:

Cuantumul taxelor / comisioanelor determinate de transferul cotei-părţi cuvenite se vor deduce din suma reprezentând contravaloarea acesteia.

Pentru a beneficia de activul personal net existent în contul participantului decedat al unui fond de pensii facultative BRD Pensii, cota parte trebuie să fie menţionată din certificatul de moştenitor.

Documentele menţionate mai sus vor fi trimise administratorului, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în atenţia Departamentului Operaţiuni, la următoarea adresă: Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Etaj 8 (zona 1, 2 si 4) Sector 1, 011062, Bucureşti.


Sus