Cum poţi adera la Fondul de Pensii Facultative MEDIO

Calitatea de participant se dobândeşte prin semnarea actului individual de aderare (formular pus la dispoziţie de către agenţii de marketing în toate unităţile BRD - Groupe Société Générale) şi plata primei contribuţii la fondul de pensii facultative ales.

 

Contribuţia poate fi plătită fie direct de către tine sau poate fi reţinută şi virată de către angajator, care îşi poate exprima opţiunea de a contribui şi el la fondul de pensii ales de tine.

Paşii pentru aderarea la fondul de pensii facultative Medio


  • Vizitaţi una dintre unităţile BRD - Groupe Société Générale din întreaga ţară, unde agenţii nostrii de marketing, vă vor oferi toate informaţiile de care aveţi nevoie
  • Semnează Actul individual de aderare în 2 exemplare (unul pentru tine şi unul pentru administrator )
  • Anunţă angajatorul în cazul care hotărăşti ca acesta să se ocupe de realizarea plăţii contribuţiilor în numele tău


Pentru a deveni participant la fondurile noastre de pensii:

vizitaţi orice unitate BRD - Groupe Société Générale

completaţi chestionarul on-line

Sus