Întrebări frecvente

Ce este pensia facultativă?

Un produs financiar destinat acumulării de capital pe termen lung, cu scopul de a obţine un venit suplimentar la vârsta pensionării.

 

Cine poate beneficia de pensie facultativă?

Orice persoană fizică - angajat sau întreprinzător - poate contribui pentru o pensie privată.
Alegerea fondului de pensii şi valoarea contribuţiei sunt opţiuni individuale. Fiecare participant poate decide fondul la care doreşte să contribuie, dar şi valoarea contribuţiei.

 

Care este valoarea contribuţiei lunare la fondul de pensii facultative BRD MEDIO ?

Contribuţia lunară nu poate depăşi 15% din venitul lunar brut impozabil, iar suma minimă a contribuţiei trebuie să fie de 50 Lei/lună.

 

Care sunt beneficiile Pensiei Facultative BRD Pensii?

Pensia privată facultativă BRD Pensii suplimentează veniturile la vârsta pensionării.
Un participant poate deduce de la plata impozitului pe venit, echivalentul in Lei, a 400 Euro; de asemenea, câştigul nu se impozitează pe perioada de plată a contribuţiilor. Angajatorul, beneficiază de 3 tipuri de avantaje: fiscale, putând deduce echivalentul in Lei a 400 Euro işi poate astfel fideliza şi recompensa angajaţii oferindu-le mai mult decât un pachet salarial; poate contribui la creşterea nivelului de educaţie şi planificare financiară a angajaţilor săi.


Cum se plăteşte contribuţia lunară la Fondul de Pensii Facultative BRD  MEDIO ?

Fiecare participant poate decide suma cu care va contribui, în funcţie de necesităţile şi posibilităţile sale.

 • Contribuţia poate fi plătită fie direct de către participant sau poate fi reţinută şi virată de către angajator care îşi poate exprima opţiunea de a contribui şi el, la fondul de pensii ales de către angajatul său
 • Această sumă este transferată în contul RO64RNCB0081108091280001, deschis la BCR Sucursala Izvor, fiind ulterior convertită în unităţi de fond care vor intra în contul participantului.

 • Modalităţi de plată a contribuţiei:
 • Debit direct  - puteti seta un mandat de debit direct la banca unde aveti deschise conturi. Contul colector al Fondului de Pensie Faculatativa BRD Medio este RO64 RNCB 0081 1080 9128 0001.
 • Automatele bancare: în vederea diversificării mijloacelor de colectare a contribuţiilor la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, Depozitarul (Banca Comercială Română), pune la dispoziția participanţilor BRD Pensii, o nouă modalitate de plată a contribuţiilor plătite de angajat din resursele proprii. Astfel aveţi posibilitatea de a plati usor şi  rapid contribuţia dumneavoastră la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio fără costuri suplimentare.
 • Prin intermediul angajatorului, cu acordul acestuia - fără costuri adiţionale
 • Transfer bancar (în condiţiile deja negociate cu fiecare bancă)
 • Numerar la ghişeele Depozitarului (Banca Comercială Română), în următoarele condiţii:
  pentru persoanele care nu au si statutul de client al băncii depozitare,comisionul este de 8 Ron/tranzacţie iar pentru persoanele care au si statutul de client al depozitarului se percepe un comision de 4 Ron /tranzacţie
  ! Pentru  deţinătorii serviciului BRD NET există opţiunea de plata  programată

 

Cum poate angajatorul să efectueze plata contribuţiilor angajaţilor?

Detalii în secţiunea Informaţii pentru angajatori


Cum un participant poate beneficia de banii acumulaţi în contul său?

 • Sub formă de pensie lunară, în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; a plătit cel puţin 90 de contribuţii lunare; valoarea contului individual depăşeşte un anumit nivel ce va fi stabilit prin lege.
 • Se poate continua plata contribuţiilor şi după împlinirea vârstei de 65 de ani, momentul deschiderii pensiei va fi decis ulterior.

 

Paşi de urmat în cazul schimbării angajatorului?

 • Participantul va completa formularul pentru schimbarea angajatorului.
 • Noul angajator va primi o copie a Actului Individual de Aderare la Fondul de Pensii Facultative şi va fi înştiinţat că va prelua plata contribuţiilor în numele participantului, în locul fostului angajator.

 

Este posibilă modificarea nivelului contribuţiei (de către angajat sau angajator) la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio şi între ce limite?

 • Nivelul contribuţiei poate fi oricând modificat de către angajat sau de către angajator.
 • Limita minimă este 50 Lei/lună, iar limita maximă este de 15% din venitul salarial brut lunar sau asimilat acestuia.

 

Care sunt paşii de urmat pentru modificarea nivelului contribuţiei?

Participantul va completa formularul pentru suspendarea/modificarea/reluarea plăţii contribuţiei cu noile valori a contribuţiei lunare, precum şi luna pentru care se va plăti prima contribuţie modificată.
 • Documentele menţionate mai sus, în original, vor fi trimise administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - în atenţia Departamentului Operaţiuni, la următoarea adresă: Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58 – 60, Et. 8 (zona 1,2 si 4), Sector 1, Bucuresti.
 • Participantul are obligaţia legală de a trimite acest formular Administratorului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării contribuţiei.
 • Pentru desfăşurarea în condiţii optime a fluxului de lucru, angajatul va pune la dispoziţia angajatorului o copie a acestui document.

 

Se poate suspenda plata contribuţiei la Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO?

Plata contribuţiei poate fi oricând suspendată, cu parcurgerea următoarelor etape:
 • Participantul va completa Formularul pentru suspendarea/modificarea/reluarea plăţii contribuţiei, precum şi luna din care se va opri plata contribuţiei.
 • Formularul menţionat mai sus (semnat în original) va fi trimis administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. - în atenţia Departamentului Operaţiuni, la următoarea adresă: Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58 – 60, Et. 8 (zona 1,2 si 4), Sector 1, Bucuresti.
 • Participantul are obligaţia legală de a trimite acest formular cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data opririi plăţii contribuţiei.
 • Pentru desfăşurarea în condiţii optime a fluxului de lucru, angajatul va pune la dispoziţia angajatorului o copie a acestui document.

 

Se poate relua plata contribuţiilor către Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO?

Plata contribuţiei poate fi reluată oricând, cu parcurgerea următoarelor etape:
 • Anunţarea angajatorului în vederea reluării plăţilor către Fondul de Pensii Facultative;
 • Participantul va completa Formularul pentru suspendarea/modificarea/reluarea plăţii contribuţiei cu noile valori ale contribuţiilor lunare, precum şi luna din care se va relua plata contribuţiei;
 • Formularul menţionat mai sus, în original va fi trimis administratorului, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - în atenţia Departamentului Operaţiuni, la următoarea adresă: Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58 – 60, Et. 8 (zona 1,2 si 4), Sector 1, Bucuresti.
 • Participantul are obligaţia legală de a trimite acest formular cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data reluării plăţii contribuţiei.
 • Pentru desfăşurarea în condiţii optime a fluxului de lucru, angajatul va pune la dispoziţia angajatorului o copie a acestui document.

 

Cum se procedează în cazul decesului participantului înainte de deschiderea dreptului la pensie?

Informaţii se găsesc în secţiunea În caz de deces sau invaliditate


Cum se procedează în cazul încadrării în gradul de invaliditate I/II a unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie?

Informaţii se găsesc în secţiunea În caz de deces sau invaliditate

 

Care este regimul fiscal?

Conform cadrului legal aplicabil la data autorizării Prospectelor, investiţiile activelor Fondurilor şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.
Orice schimbări ulterioare ale regimului fiscal al operaţiunilor Fondului vor produce efecte conform normelor legale aplicabile în vigoare.
Regimul fiscal aplicabil veniturilor din pensia privată va fi cel în vigoare la momentul plăţii pensiei private.


Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta site-ul oficial al  ASF

 

 

Sus