Management

 

Componenţa Consiliului de Administraţie

Laurent Claude Jean DUNET – membru – Presedinte al Consiliului de Administratie;
Sebastien SIMON – membru in Consiliul de Administratie;
Ioan VREME - membru independent al Consiliului de Administratie

Componenţa Conducerii Executive


Anca – Raluca MORAR – Director General
Mihail-Dan NICU – Director Executiv

 

Organigrama BRD Pensii

 

Sus