Anunţuri financiare

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. aduce la cunoştinţa participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO faptul că a publicat pe pagina proprie de internet la adresa www.brdpensii.ro, documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative, participanţii având dreptul de a solicita acest document.
Documentul cuprinde modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul schemei de pensii facultative în vigoare.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat prealabil modificările prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, prin Avizul nr. 108/05.04.2024.
Participanţii la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio care nu sunt de acord cu modificările prospectului schemei de pensii facultative trebuie să notifice, în termen de 30 de zile calendaristice
de la data publicării documentului de informare, în scris, acest fapt administratorului, la adresa Str. Gheorghe Polizu, nr. 58-60, etaj 8 (zona 1, 2 și 4), sector 1, Bucureşti, România şi pot solicita
transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat BRD, informează participanții că a modificat Prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD. Prospectul modificat este disponibil pe pagina de internet a Administratorului: www.brdpensii.ro. Modificările au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin avizul nr. 178/18.05.2023

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al “Fondului de Pensii Administrat Privat BRD??? informează participanții că a modificat Prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.

Prospectul modificat este disponibil pe pagina de internet a Administratorului: www.brdpensii.ro.

Modificările au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 393 din data de 1.11.2018.


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO faptul că a publicat pe pagina proprie de internet la adresa www.brdpensii.ro documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative; participanţii având dreptul de a solicita acest document.

Acest document cuprinde modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul schemei de pensii facultative în vigoare. Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi consultat aici.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat prealabil modificările prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio în data de 01.11.2018

Participanţii la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio care nu sunt de acord cu modificările prospectului schemei de pensii facultative trebuie sa notifice, în scris acest fapt administratorului la adresa Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO faptul că a publicat pe pagina proprie de internet la adresa www.brdpensii.ro documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative; participanţii având dreptul de a solicita acest document.

Acest document cuprinde modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul schemei de pensii facultative în vigoare. Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi consultat aici.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat prealabil modificările prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio în data de 10.03.2017

Participanţii la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio care nu sunt de acord cu modificările prospectului schemei de pensii facultative trebuie sa notifice, în scris acest fapt administratorului la adresa Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer.
BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat BRD, informează participanţii că a modificat Declaraţia privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.
Modificările au fost autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara la data de 22.01.2016.
BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO faptul că a publicat pe pagina proprie de internet la adresa www.brdpensii.ro documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative; participanţii având dreptul de a solicita acest document.

Acest document cuprinde modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul schemei de pensii facultative în vigoare. Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi consultat aici.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat prealabil modificările prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio în data de 21 decembrie 2015.

Participanţii la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio care nu sunt de acord cu modificările prospectului schemei de pensii facultative trebuie sa notifice, în scris acest fapt administratorului la adresa Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, informează participanţii că a modificat Declaraţia privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio.

Modificările au fost autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara la data de 21.12.2015.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, informează participanţii că a modificat Declaraţia privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio.

Modificările au fost autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara la data de 09.04.2015.
BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat BRD, informează participanţii că a modificat Declaraţia privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.

Modificările au fost autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara la data de 25.03.2015.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, în calitate de administrator al «Fondului de Pensii Administrat  Privat BRD»  informează participanţii că a modificat Prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.

 

Prospectul astfel modificat este disponibil pe pagina de internet a Administratorului: www.brdpensii.ro

Modificările au fost autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară la data de 25.03.2014.


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO faptul că a publicat pe pagina proprie de internet la adresa www.brdpensii.ro documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative; participanţii având dreptul de a solicita acest document.

Acest document cuprinde modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul schemei de pensii facultative în vigoare.

 

 

Participanţii la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio care nu sunt de acord cu modificările prospectului schemei de pensii facultative trebuie sa notifice, în scris acest fapt administratorului la adresa Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer.
Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi consultat aici.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat prealabil modificările prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondului de Pensii Facultative BRD Medio în data de 25 martie 2014.

Având în vedere prevederile Normei Autoriţăţii  de Supraveghere Financiară nr. 2/2013, pentru  modificarea şi completarea Normei 3/2012, pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a decis ca sumele disponibile ale FONDULUI FACULTATIVE BRD MEDIO să fie investite începând cu data intrării în vigoare a Normei mai sus menţionată (22.07.2013) până la data de 30 iunie 2014, in titluri de stat emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor din România, de statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu depăşirea procentului de 70 % din valoarea totală a activelor fondului de pensii prevăzut de art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii private facultative, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În termen de 180 de zile calendaristice de la expirarea termenului BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. are obligaţia să se încadreze în prevederile art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii private facultative, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private, precum şi în gradul de risc declarat al FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO.

Accesaţi decizia aici


Având în vedere prevederile Normei Autoriţăţii  de Supraveghere Financiară nr. 2/2013, pentru  modificarea şi completarea Normei 3/2012, pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a decis ca sumele disponibile ale FONDULUI  DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BRD să fie investite începând cu data intrării în vigoare a Normei mai sus menţionată (22.07.2013) până la data de 30 iunie 2014, in titluri de stat emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor din România, de statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu depăşirea procentului de 70 % din valoarea totală a activelor fondului de pensii prevăzut de art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În termen de 180 de zile calendaristice de la expirarea termenului BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. are obligaţia sa se încadreze in prevederile art.25 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cât şi in limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private, precum si in gradul de risc declarat al FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BRD.

Accesaţi  decizia aici


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A informează clienţii că a republicat pe site - ul societăţii (www.brdpensii.ro) prospectul modificat al schemei de pensii private facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO.

Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 12.07.2013


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO faptul că a publicat pe pagina proprie de internet la adresa www. brdpensii.ro documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative. Acest document cuprinde modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul schemei de pensii facultative în vigoare.

Comisia de Supraveghere a Pensiilor Private a avizat prealabil modificările prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondu de Pensii Facultative BRD Medio în data de 10 aprilie 2013.

 

Participanţii la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio care nu sunt de acord cu modificările prospectului schemei de pensii facultative trebuie să notifice, în scris acest fapt administratorului la adresa Splaiul Independenţei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer.

Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi consultat aici


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO, informează participanţii că a modificat Declaraţia privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO.

Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 10.04.2013.


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A informează clienţii că a republicat pe site - ul  societăţii (www.brdpensii.ro) prospectul modificat al schemei de pensii private obligatorii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.

Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 03.04.2013


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, în calitate de administrator al Fondului de Pensii  Administrat Privat BRD, informează participanţii că a modificat Declaraţia privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.

 

Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 27.03.2013.


MODALITĂŢI DE PLATĂ CONTRIBUŢIEI  LA PILONUL 3

  • Automatele bancare : în vederea diversificării mijloacelor de colectare a contribuţiilor la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, Depozitarul (Banca Comercială Română), pune la dispoziția participanţilor BRD Pensii, o nouă modalitate de plată a contribuţiilor plătite de angajat din resursele proprii. Astfel, până în luna Iunie 2013, aveţi posibilitatea de a plati usor şi  rapid contribuţia dumneavoastră la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio fără costuri suplimentare
  • Prin intermediul angajatorului, cu acordul acestuia - fără costuri adiţionale
  • Transfer bancar (în condiţiile deja negociate cu fiecare bancă)
  • Numerar la ghişeele Depozitarului (Banca Comercială Română), în următoarele condiţii: pentru persoanele care nu au si statutul de client al băncii depozitare,comisionul este de 8 Ron/tranzacţie iar pentru persoanele care au si statutul de client al depozitarului se percepe un comision de 4 Ron /tranzacţie

! Pentru  deţinătorii serviciului BRD NET există opţiunea de plata  programată


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, în calitate de administrator al «Fond de Pensii Facultative BRD Medio» şi «Fond de Pensii  Administrat  Privat BRD»  (Fondurile de pensii) informează  participanţii la Fondurile de pensii  că a modificat Declaraţia privind politica de investiţii private pentru Fondul de pensii Facultative BRD MEDIO  şi Declaraţia privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (Declaraţiile).
Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 25.07.2012.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, în calitate de administrator al «Fond de Pensii Facultative BRD Medio» şi «Fond de Pensii  Administrat  Privat BRD» (Fondurile de pensii) informează participanţii la Fondurile de pensii că a modificat Prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de pensii  Facultative BRD MEDIO şi Prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (Prospectele).
Prospectele astfel modificate sunt disponibile pe pagina de internet a Administratorului: www.brdpensii.ro
Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 25.07.2012.


Având în vedere prevederile Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului Privat de Pensii nr. 3/2012, pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a decis ca sumele disponibile ale FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BRD sa fie investite incepand cu data intrării în vigoare a Normei mai sus mentionată (20.02.2012) până la data de 30 iunie 2013, in titluri de stat emise de Ministerul Economiei şi Finantelor din România, de statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spaţiului Economic European, cu depăşirea procentului de 70 % din valoarea totală a activelor fondului de pensii prevăzut de art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificarile şi completările ulterioare.

In termen de 60 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la art.1 al prezentei decizii, BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. are obligatia sa se incadreze in prevederile art.25 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private, precum si in gradul de risc declarat al FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BRD.
Având în vedere prevederile Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului Privat de Pensii nr. 3/2012, pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a decis ca sumele disponibile ale FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO să fie investite începând cu data intrării în vigoare a Normei mai sus mentionată (20.02.2012) până la data de 30 iunie 2013, in titluri de stat emise de Ministerul Economiei si Finantelor din Romania, de statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu depăşirea procentului de 70 % din valoarea totală a activelor fondului de pensii prevăzut de art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

În termen de 60 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la art.1 al prezentei decizii, BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. are obligaţia să se încadreze în prevederile art. 87 din Lege nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificarile şi completările ulterioare, cât şi în limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii facultative, precum şi în gradul de risc declarat al FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO.

Decizia nr. 3/2012  aici
MODIFICAREA PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A informează clienţii că a republicat pe site - ul societăţii (www.brdpensii.ro) prospectul modificat ale schemei de pensii private facultative, pentru Fondul de Pensii Private Facultative BRD Medio

Modificările au fost avizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 08.02.2012

Mai multe detalii aici
MODIFICAREA PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO

Comisia de Supraveghere Sistemului de Pensii Private, în baza hotărârii Consiliului din data 16.11.2011, avizează prealabil modificarea prospectului schemei de pensii facultative, pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO.
MODIFICAREA PROSPECTELOR SCHEMELOR DE PENSII FACULTATIVE PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BRD PRIMO SI PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A informează clienţii că a republicat pe site - ul  societatii (www.brdpensii.ro) prospectele modificate ale schemelor de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Primo şi Fondul de Pensii Facultative BRD Medio.

Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 13.10.2010.

Incepând cu data de 2 Noiembrie 2010 , BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA a decis investirea contribuţiilor la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, în titluri de stat emise de Ministerul Finaţelor Publice din România, de state membre ale Uniunii Europene, sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu depăşirea procentului de 70 % prevăzut la art. 87 aliniatul (1) lit.b din lega 204/2006 privind fondurile de pensii private facultative

Hotărârea are la baza Norma nr.15/2010 emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului Privat de Pensii pentru modificarea şi completarea Normei nr. 26/2007 cu privire la modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor în fiecare categorie de active a fondurilor de pensii facultative

Perioada pentru care se aplică această decizie este de 2 ani de la data întrării în vigoare a acestei norme, respectiv 2 Noiembrie 2010, sau până la atingerea valorii de 3 000 000 lei active nete. În termen de 90 de zile de la atingerea valorii de 3 000 000 lei active nete sau împlinirea termenului de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii S.A. are obligaţia să se încadreze în prevederile art. 87 aliniatul (1) lit.b din lega 204/2006 privind fondurile de pensii private facultativ.


Incepând cu data de 2 Noiembrie 2010 , BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA a decis investirea contribuţiilor la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, în titluri de stat emise de Ministerul Finaţelor Publice din România, de state membre ale Uniunii Europene, sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu depăşirea procentului de 70 % prevăzut la art. 87 aliniatul (1) lit.b din lega 204/2006 privind fondurile de pensii private facultative

Hotărârea are la baza Norma nr.15/2010 emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului Privat de Pensii pentru modificarea şi completarea Normei nr. 26/2007 cu privire la modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor în fiecare categorie de active a fondurilor de pensii facultative

Perioada pentru care se aplică această decizie este de 2 ani de la data întrării în vigoare a acestei norme, respectiv 2 Noiembrie 2010, sau până la atingerea valorii de 3 000 000 lei active nete. În termen de 90 de zile de la atingerea valorii de 3 000 000 lei active nete sau împlinirea termenului de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii S.A. are obligaţia să se încadreze în prevederile art. 87 aliniatul (1) lit.b din lega 204/2006 privind fondurile de pensii private facultativ.


BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A informează clienţii că a republicat pe site - ul societăţii (www.brdpensii.ro) prospectul modificat al schemei de pensii private obligatorii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD. Modificările au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la data de 27.07.2010


Începând cu data de 4 Ianuarie 2010, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a decis investirea contributiilor la fondurile de pensii facultative pe care le administrează, respectiv Fondul de Pensii Facultative BRD Medio şi Fondul de Pensii Facultative BRD PRIMO, în titluri de stat - respectiv certificate de trezorerie, obligaţiuni guvernamentale sau orice alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în moneda natională sau valută, pe termen scurt, mediu şi lung, emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor din România sau din statele membre ale Uniunii Europene - cu depăşirea procentului de 70 % din valoarea totala a activelor fondului de pensii prevazut de art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, republicată cu modificarile şi completările ulterioare.
Hotarârea are la bază Norma norma nr. 17/2009 emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru modificarea şi completarea Normei nr.23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat.

Perioada pentru care se aplică această decizie este de 365 zile de la data intrării în vigoare a acestei norme, respectiv 3 Noiembrie 2009. La expirarea acestui termen BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii S.A. are obligaţia să se încadreze în prevederile art. 87 din Lege, cât şi în limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii facultative.

Sus