Raportari privind unitatea de fond

Situaţia* valorii activului net la data de 17.05.2024

 

Denumire elementData curentaData precedentaDiferente
17.05.202410.05.2024%net
Valoare activ total5.971.170.531,665.938.329.684,850,5532.840.846,81
Valoare activ net5.970.493.642,865.937.922.749,770,5532.570.893,09
Valoare unitara a activului net**28,56045028,3895890,600,170861
Numar de unitati de fond**209.047.607,450727209.158.460,303884-0,05-110.852,853157

 


Istoricul valorii activului net 2024 (publicat 20.05.2024)


Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2023

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2022

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2021

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2020

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2019

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2018

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2017

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2016
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2015
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2014
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2013

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2012
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
2011

  • Mod de calcul
Valoarea unei unităţi de fond la o anumită dată este realizată prin următoarea formulă:
Valoarea netă a activelor corespunzatoare unităţii de fond = Valoarea netă a activelor / 
Numărul unităţilor de fondValoarea activelor nete şi valoarea unei unităţi de fond sunt calculate atât de către administrator, cât si de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi comunicateAutoritatii de Supraveghere Financiara  în aceeaşi zi.
Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond sunt supuse auditului efectuat de un auditor financiar în conformitate cu reglementărileAutoritatii de Supraveghere Financiara.

  • Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 lei

* Valorile se calculează în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile disponibile la ora 18:00 din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului, ora României şi sunt valabile pentru ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
** Valorile se calculează cu 6 zecimale.

 

  • Istoricul variaţiei valorii unităţii de fond

 

 

Sus