Pensia administrată privat

Creşterea numărului de pensionari, scăderea numărului de angajaţi dar şi a natalităţii, toate acestea împreuna,  vor face ca la un moment  dat pensia pe care statul o va oferi să nu mai fie suficientă. Plecând de la aceste premise a apărut nevoia de reformă a sistemului de pensii. Pensia privată obligatorie (pilonul II)  face parte din sistemul multipilon care reglementează în prezent  sistemul de pensii din România. Acest sistem a fost realizat cu scopul de a suplimenta pensia acordată de sistemul public. Salariaţii cu vârsta de până la 35 de ani intră automat în sistemul pensiilor private obligatorii (pilonul II), în timp ce pentru angajaţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, participarea la pilonul II este opţională.

Pensia privată obligatorie BRD
Vârsta pensionării vine, mai devreme sau mai târziu, pentru fiecare dintre noi. Pentru a ne putea bucura de linişte şi un trai decent la vârsta pensionării, trebuie să începem să ne pregătim încă de pe acum. Trebuie să ne gândim nu doar la a repartiza cât mai bine resursele acum ci şi la a ne asigura stabilitatea financiară pe termen lung.


Avantaje
Noi gestionăm economiile tale având în vedere o creştere pe termen lung a capitalului investit, pentru ca tu să ai o pensie privată avantajoasă.
Spre deosebire de banii pentru pensia de stat, cei pentru pensia obligatorie se strâng într-un cont şi se întorc la tine la vârsta pensionării. 
Participanţii la fondurile de pensii private beneficiază, prin intermediul unui fond special creat, de garantarea sumelor acumulate în cont, în cazul incapacităţii de plată a administratorului.


Cum funcţionează
Pensia obligatorie nu presupune efort de economisire suplimentar ci se realizează pe baza colectării şi investirii unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale: în prezent este de 3.75% din CAS (25%). Contribuţiile lunare la fondul de pensii private ales sunt convertite în unităţi de fond şi apoi sunt investite conform profilului de risc asumat prin Prospect şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. În principal, dar nu numai, contribuţiile sunt investite în titluri de stat, obligaţiuni corporative şi ac'iuni cotate pe pieţe reglementate. Randamentul obţinut din investirea activelor respective este permanent supravegheat de autoritatea de supraveghere şi conform legislaţiei în vigoare, orice abatere de la reguli atrage după sine intervenţia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Fondul de Pensii Administrat Privat BRD are un profil mediu de risc şi 65% până la  85% din  activul net al fondului sunt instrumente cu venit fix, respectiv: titluri de stat, obligaţiuni emise de organisme str[ine neguvernamentale, obligaţiuni corporatiste ale emitenţilor din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, având garanţia explicită şi integrală a statului.

Detalii

Formulare şi  documente utile

    Pentru a adera la fondul nostru de pensii, tot ce aveţi de făcut este să veniţi, cu buletinul, într-o unitate BRD - Groupe Société Générale şi să semnaţi formularul individual de aderare.
Sus