Angajatori

O organizaţie funcţionează bine atâta timp cât există oameni care să o conducă spre succes.

Pentru că cele mai valoroase resurse ale unei companii sunt angajaţii săi, asiguraţi-le angajaţilor dumneavoastră un mediu de lucru dinamic, motivant şi performant!

 

Un angajat este mulţumit şi eficient atunci când se simte apreciat şi în siguranţă.

 

Pensia privată facultativă vine în sprijinul dumneavoastră şi vă ajută să le oferiţi angajaţilor o importantă sursă de câştig, dar şi sentimentul de apartenenţă la o organizaţie care le asigură stabilitate şi echilibru.

 

Avantaje fiscale

 

Fidelizarea şi recompensarea angajaţilor

Alături de alte instrumente de motivare a angajaţilor, participarea dumneavoastră la pensia angajatului este un instrument modern şi eficient de motivare şi fidelizare a acestuia.

 

Pentru ca angajaţii companiei dumneavoastră să beneficieze de pensia privată facultativă la BRD  Pensii, consilierul  dumneavoastră de clientelă vă stă la dispoziţie pentru detalii şi vă poate indica paşii de urmat.

 

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul central al BRD Pensii, la adresa din Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Etaj 8 (zona 1, 2 si 4) Sector 1, 011062, Bucureşti,, sau ne puteţi scrie la dresa de e-mail office.brdpensii@brd.ro.

 

Informaţii pentru angajatoriPlata contribuţiei

Angajatul, în funcţie de posibilităţile şi nevoile sale, decide suma cu care va contribui, la fel şi angajatorul.

Procesul de plată a contribuţiei de către angajator pentru angajatul său este următorul:

     

  • Angajatorul reţine lunar, din salariul angajatului său suma pe care acesta doreşte să o investească şi o virează în contul fondului de pensii facultative BRD Pensii specificat în Actul individual de aderare;
  • Dacă alegeţi sa vă recompensaţi angajaţii şi să contribuiţi alături de aceştia la pensia facultativă, suma cu care dumneavoastră contribuiţi va fi convertită în unităţi de fond care vor intra în contul angajatului.


Contribuţiile participanţilor se virează la data specificată în actul de aderare sau, cel mai târziu, odată cu contribuţiile la asigurările sociale, în contul fondului de pensii specificat în Actul individual de aderare.

Aceste contribuţii sunt diferite de cele la asigurările sociale obligatori, şi pot reprezenta maximum 15% din venitul brut realizat lunar al angajatului. Plata contribuţiilor se va realiza prin ordin de plată.
Informarea administratorului cu privire la plata contribuţiilor va fi realizată de către Administrator, prin e-mail sau fax.


Banii vor fi viraţi în contul RO64RNCB0081108091280001,deschis la BCR Sucursala Izvor;

Contribuţia maximă (angajat şi angajator)

Aceasta nu poate depăşi 15 % din venitul brut impozabil al paticipantului şi nu poate fi mai mică de 50 Lei.


Informaţii pentru angajaţiSchimbarea angajatorului

În cazul în care un angajat îşi schimbă locul de muncă are obligaţia de a anunţa atât noul angajator că este participant la un fond de pensii facultative (pentru ca acesta să reţină şi să vireze contribuţia), dar şi administratorul fondului de pensii la care este participant.

Participantul va înmâna noului angajator o copie a actului de aderare, şi va completa formularul pentru schimbare angajator, care poate fi procurat accesând site-ul nostru, secţiunea Utile.

Acesta va fi semnat şi va avea ştampila noului angajator.

De asemenea, fostul angajator are obligaţia de a informa Administratorul cu privire la faptul că participantul nu mai este angajatul său. Această informare se va trimite prin posta la sediul BRD Pensii sau prin fax.

 

Modificarea contribuţiei unui angajat

În cazul în care participantul doreşte modificarea nivelului contribuţiei, este necesară completarea de către participant a formularului pentru suspendarea/modificarea/reluarea plăţii contribuţiei.

Formularul poate fi procurat accesând site-ul nostru la secţiunea  Utile.

După completare, formularul va fi trimis la sediul Administratorului la adresa din Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Etaj 8 (zona 1, 2 si 4) Sector 1, 011062, Bucureşti, în atenţia Departamentului Operaţiuni.

Modificarea contribuţiei va avea efect după 30 de zile de la data notificării. Modificarea contribuţiei se va încadra în limita maximă prevăzută de lege, respectiv 15% din venitul brut al participantului şi nu va fi mai mică decât 50 Lei, conform prospectului fondului de pensii facultative.

 

Nerespectarea termenelor de plată

În conformitate cu prevederile legale, pentru nevirarea contribuţiilor la termen, administratorul calculează penalităţi de întârziere şi are obligaţia de a notifica în scris Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)., participantul şi angajatorul cu privire la neîndeplinirea obligaţiei de plată. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)  va verifica modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate de administrator, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaţii bugetare. Penalitatea pentru întârziere va fi plătită de către angajator.

 

Modificarea unor informaţii referitoare la companie

Pentru modificarea unor informaţii referitoare la companie, vă rugăm să completaţi formularul Formular angajator disponibil accesând site-ul nostru la secţiunea Utile.

După completare, formularul va fi trimis la sediul Administratorului la adresa din Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Etaj 8 (zona 1, 2 si 4) Sector 1, 011062, Bucureşti, în atenţia Departamentului Operaţiuni.


Alte informaţii

 

Contribuţia angajatorului la un fond de pensii facultative este încadrată de codul fiscal în categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată şi este dedusă în momentul calculului impozitului pe profit, neinfluenţând salariul de bază al angajaţilor.

Pragul de deductibilitate pe an fiscal este de 400 Euro pentru angajat si 400 de Euro pentru angajator.

Sus