tel verde 0800 803 803, *PENSII (*736744)

Pensia facultativă

Alege să îţi duci la îndeplinire planuri şi aspiraţii şi după vârsta pensionării si asigura-ţi încă de pe acum veniturile suplimentare necesare.

Pentru a avea mai mulţi bani la vârsta pensionării, în completarea pensiei de stat şi a celei obligatorii, poţi alege să contribui pentru o pensie facultativă. 

Principalele avantaje ale pensiei facultative

 

 • Facilitaţi fiscale pentru participanţii la un fond de pensii facultative:
  Sumele plătite cu titlu de contribuţie la un fond de pensii facultative beneficiază de facilităţi fiscale.
  Sumele deductibile plătite la un fond de pensii facultative micşorează baza impozabilă şi deci impozitul de plată din venituri se reduce. Pragul de deductibilitate pe an fiscal este de 400 Euro pentru angajat si 400 de Euro pentru angajator.
 • Garanţii
  Rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii este comparată cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piaţă. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul respectiv pierde autorizaţia de funcţionare şi activele sale vor fi transferate la un alt fond.
 • În plus, Administratorul  Fondului de  Pensii  Facultative BRD MEDIO garantează minim suma contribuţiilor  nete

 • Libertatea de alegere.
  Participantul decide singur fondul la care aderă, nivelul de risc al fondului la care se hotărăşte să contribuie, nivelul contribuţiei şi perioada în care decide să cotizeze.
  Participantul poate alege să i se reţină contribuţiile de către angajator şi să fie plătite lunar de către acesta, fără nici un efort din partea sa, sau să îşi plătească singur contribuţiile.


Cum funcţionează
Încheierea unui act individual de aderare şi plata primei contribuţii în contul fondului iţi conferă calitatea de participant la un fond de pensii. Contribuţiile se reţin şi se virează în contul fondului de către angajator sau, în funcţie de situaţie, chiar de către tine, în calitate de participant. Sumele sunt investite astfel încât să asigure rentabilitatea pe termen lung.
La vârsta de 60 de ani, dacă ai plătit minim 90 de contribuţii lunare şi suma acumulată în contul tău de pensie depăşeşte limita stabilită prin lege, aceasta va fi la dispoziţia ta şi se va putea deschide dreptul la pensie; dacă nu au  fost  plătite cel puţin 90 de contribuţii sau suma din cont nu este suficientă pentru o pensie minimă, plata se face întro singură  tranşă.

Deductibilitatea fiscală

Participarea la un fond de pensii facultative oferă şi beneficii de natură fiscală. Contribuţia ta la fondurile de pensii facultative este deductibilă la calculul impozitului pe venit.
Şi în cazul angajatorului care contribuie la un fond de pensii facultative pentru un angajatul său, suma cu care a contribuit pentru acel angajat este deductibilă total,  în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro, într-un an fiscal.

Astfel, dacă le adunam pe acestea două, rezultă o deductibilitate totală de 800 euro.
Cu Fondul de Pensii Facultative BRD  Medio poţi beneficia de un venit suplimentar, care te va ajuta să-ţi păstrezi standardele de viaţa în momentul în care nu vei mai lucra.
Detalii 

Pentru a deveni participant la fondurile noastre de pensii:

vizitaţi orice unitate BRD - Groupe Société Générale sau

completaţi chestionarul on-line

 


Sus